TIPS BIJ AANKOOP

Aandachtspunten bij de aankoop van een infraroodcabine

Bij de aankoop van een lage temperatuur infraroodcabine moet men met de volgende aspecten rekening houden:

  • De temperatuur in de cabine mag maximaal 37 °C (hoogste waarde voor de thermoneutrale zone) bedragen. Onafhankelijk van de intensiteit waarmee de infraroodstraler moet werken om een individueel afgestemde en geoptimaliseerde warmtetoepassing mogelijk te maken.

  • U moet over rugstralers beschikken die 10 tot 12 % van de huidoppervlakte (idealiter de zone van de rug) kunnen verwarmen.

  • De sturing voor de regeling van de intensiteit van de infraroodstraling moet zich binnenin de cabine bevinden en moet vanaf iedere zit- of ligplaats gemakkelijk bereikbaar zijn.

  • Individuele sturing per gebruiker: iedere plaats moet afzonderlijk en telkens individueel instelbaar zijn.

  • In overeenstemming met het individuele warmte-opnamevermogen van de huid moet de stralingssterkte van de rugstraler via vooraf bepaalde gebruikersprogramma's of in het ideale geval zelfs automatisch via een geïntegreerde meting van de huidtemperatuur kunnen worden veranderd.

  • De warmtetoevoer moet gegarandeerd permanent, ononderbroken en contactloos zijn.

  • Vóór de rugstraler mogen geen houten latten geplaatst zijn, aangezien deze de warmtetoevoer in die zone belemmeren. In dat geval kan de huid niet op een homogene manier worden bestraald.

  • Een homogeen bestralingsveld betekent dat de infraroodstraling gelijkmatig verdeeld wordt over de bestraalde zone.

  • Aangezien de sterkte van de bestraling wordt bepaald door de afstand en de temperatuur van het oppervlak van de straler, moet een zitpositie worden ingesteld voor het gebruik. Ook op maximaal vermogen mag de straler geen stralingssterkte van meer dan 100 mW/cm² (huid) en 8 mW/cm² (ogen) afgeven op die zitpositie.

De fabrikant beschikt over de nodige informatie over de intensiteit van de infraroodstraling op de gebruiker in de voorgeschreven zitpositie en over de effecten van de verschillende instellingen van de straler op huid en ogen.